10. Internationaal

Als Partij van de Eenheid hechten wij veel waarde aan echte vrede en gerechtigheid. Dat betekent dat wij versterkte aandacht zullen vragen voor een veroordeling van  “Israël”, zolang de rechten worden geschonden van de Palestijnse burgers en VN resoluties niet worden nageleefd. Nederland dient zich actief in te zetten voor een boycot van producten uit Bezet Palestina en druk uit te oefenen op de internationale politiek om de wandaden van de bezetter te stoppen. Zonder gerechtigheid kunnen we immers nooit spreken van een oprechte vrede.

Ook zet de Partij van de Eenheid zich in om de kwesties Kashmir, De Oeigoeren in China en de Rohingya in Myanmar onder de politieke aandacht te krijgen. De mensenrechten in deze landen worden al sinds jaar en dag op grove wijze geschonden. In het geval van de Oeigoeren, is er zelf sprake van het opsluiten van miljoenen onschuldige burgers in concentratiekampen. Nederland kan als voorvechter van de mensenrechten, meer doen om de humanitaire nood deze volkeren te erkennen. Druk uitoefenen op de internationale politiek is een optie, maar ook op het gebied van de handelsrelaties, kan de overheid een steviger standpunt innemen tegen India, China en Myanmar om deze grove mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen.

Nederland moet zich inzetten voor verbetering van de betrekkingen met Turkije. Turkije is een parlementaire democratie en de president heeft een democratisch mandaat. Nederland moet zich niet mengen in de interne aangelegenheden van soevereine landen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *